Εκστρατεία καθαριότητας και αισθητικής παρέμβασης!

Εθελοντική βοήθεια στην εκστρατεία καθαρισμού κι αισθητικής παρέμβασης στα Καρδαμίτσια! Μετά από...

Read More