Ενημερωτικό. Ανάγκη για εθελοντές στις 26/3.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ εκτάκτως για το Σάββατο 26/3 εθελοντές για την ετοιμασία (πακετάρισμα) δεμάτων με σκοπό την αποστολή στους πρόσφυγες του Κατσικά. Η καταγραφή στις σκηνές ολοκληρώθηκε. Είναι γνωστές οι ανάγκες κάθε οικογένειας...

Read More