Μια διαδρομή τριών χιλιομέτρων, ξανά καθαρή χωρίς απορρίμματα.

Let’s do it Greece – Let’s do it Ioannina – Let’s do it Paguristas!...

Read More