Αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στη Μάνδρα Αττικής.

Τα μέλη της ανοικτής εθελοντικής ομάδας της πόλης των Ιωαννίνων συγκέντρωσαν κι απέστειλαν είδη...

Read More