Με στόχο την πολιτισμένη συμπεριφορά οδήγησης!

Διανομή φυλλαδίου στους οδηγούς της πόλης των Ιωαννίνων, με στόχο να διαμορφώσουν πολιτισμένη...

Read More