Οι Γιαννιώτες εθελοντές στο Let’s do it Greece 2018.

Για ακόμη μια χρονιά η ανοικτή εθελοντική ομάδα πολιτών των Ιωαννίνων ”Paguristas” έδρασε στο...

Read More