Φροντίζουμε τα μνημεία της πόλης μας!

   Φροντίζουμε το ”Βελή Τζαμί”. Απομάκρυνση των σκουπιδιών, των άχρηστων παρατημένων...

Read More