Στην 1η συνάντηση εθελοντικών ομάδων ”istas”.

Συμμετοχή στην πρώτη συνάντηση των εθελοντικών ομάδων ”istas” στην πόλη της Πάτρας....

Read More