Ώρες, ημέρες και τηλ. αριθμοί επικοινωνίας για ενημέρωση επί του προσφυγικού.

Επικοινωνείτε από 07:00 έως 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ιωαννιτών ( 26513 61320 & 26513 61368 ), για σχετικές πληροφορίες και για να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας για εθελοντική προσφορά....

Read More