”Χαρίζω παιδικά χαμόγελα”!

Χαρίζω παιδικά χαμόγελα. Στο χώρο ενός μνημείου το οποίο καθαρίσαμε κι αναδείξαμε, συγκεντρώσαμε...

Read More