Στην ημερίδα του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας.

Συμμετοχή της ανοικτής εθελοντικής ομάδας της πόλης των Ιωαννίνων, σε ημερίδα του κέντρου...

Read More