Καθαρισμός παραλιμνίου!

Καθαρισμός της παραλίμνιας περιοχής επί της Διονυσίου Φιλοσόφου. Λέμε όχι στη μόλυνση των νερών...

Read More