Δίνουμε όλοι αίμα.

Συμμετοχή στην ημέρα αιμοδοσίας, στο Δημαρχείο των Ιωαννίνων! Σε μια ακόμη εθελοντική αιμοδοσία...

Read More