Μια πεταλιά αλληλεγγύης.

Ήταν μια ποδηλατοδρομία με το μυαλό όλων μας στον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά...

Read More