Στο 2ο Φεστιβάλ επιστήμης & αειφορίας.

Οι Paguristas παρόντες στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης & Αειφορίας! Περίπου χίλιοι μαθητές σχολείων...

Read More