Οι ανάγκες των προσφύγων δέ σταματούν εδώ.
Όσοι έχουν χρόνο λοιπόν, μπορούν να πηγαίνουν από 08:00 έως 20:00 στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. (ισόγειο, κατάστημα 122, δίπλα απ`το κατάστημα αλληλεγγύης του Δήμου Ιωαννιτών), ώστε να βοηθήσουν,για όση ώρα μπορεί ο καθένας στον διαχωρισμό & ταξινόμηση των προσφερόμενων ειδών στους πρόσφυγες.