Ημέρα “μεταβατική”, καθώς το κέντρο συλλογής και οργάνωσης της ανθρωπιστικής βοήθειας πρός τους πρόσφυγες, μεταφέρεται και στήνεται στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. (ισόγειο, κατάστημα 122, δίπλα απ`το κοινωνικό παντοπωλείο).
– Για την Τρίτη 5 Απριλίου λοιπόν, όποιος έχει χρόνο ώστε να προσφέρει εθελοντικά, μπορεί να πάει α) στον Ζωγράφειο οίκο ευγηρίας από 11:00 έως 17:00 για την ετοιμασία (πακετάρισμα) των πρός μεταφορά ειδών και β) στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. από 17:00 έως 20:00 για την πρώτη διαλογή και ταξινόμηση στον εκεί χώρο, αφού το μεσημέρι αναμένεται να έχουν τοποθετηθεί και τα ράφια.
*** Όποιος μπορεί να φέρει κενά χαρτοκιβώτια σε ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ και ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. ας το κάνει. Είναι πάντα αναγκαία.
*** Η παράδοση ειδών από τους πολίτες στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. ξεκίνησε κανονικά.