– Από τη Δευτέρα 4 Απριλίου η παράδοση-παραλαβή των ειδών για τους πρόσφυγες θα πραγματοποιείται στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. από 08:00 έως 20:00 (ισόγειο, κατάστημα 122, δίπλα απ`το κοινωνικό παντοπωλείο).
– Όσοι έχετε χρόνο ώστε να προσφέρετε εθελοντικά στην ετοιμασία (πακετάρισμα), ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ μπορείτε να πηγαίνετε στον ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ οίκο ευγηρίας από 11:00 έως 20:00.
Οι αναγκαίες εργασίες εκεί είναι:
α) η ετοιμασία δεμάτων με ήδη διαχωρισμένα & ταξινομημένα είδη πρός τον Κατσικά και
β) η ετοιμασία των μή ταξινομημένων ειδών με σκοπό τη μεταφορά τους στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.
*** Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση και για τα δεδομένα της Τρίτης 05/04.
* Τηλ.επικοινωνίας αρμόδιου γραφείου Δ.Ιωαννιτών:26513 61320 & 26513 61368 (ΔΕ-ΠΑΡ από 07:00 έως 15:00).
* Τηλ.επικοινωνίας Ζωγράφειου οίκου ευγηρίας (μετά τις 15:00): 26510 66470.