Ανάγκη για κενά χαρτοκιβώτια στο Ζωγράφειο…

Ανάγκη για κενά χαρτοκιβώτια στο Ζωγράφειο…

Χρειάζονται αρκετά ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ όλων των μεγεθών για την ετοιμασία (πακετάρισμα) των αναγκαίων ειδών πρός τους πρόσφυγες του Κατσικά.
Πολίτες ή και επιχειρήσεις ας τα παραδίδουν στον Ζωγράφειο οίκο ευγηρίας από 08:00 έως 20:00.
Τηλ.επικοινωνίας: 26510 66470.