Επικοινωνείτε από 07:00 έως 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ιωαννιτών ( 26513 61320 & 26513 61368 ), για σχετικές πληροφορίες και για να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας για εθελοντική προσφορά.
Και μετά τις 15:00 στο 26510 66470 του Ζωγράφειου, για πληροφορίες επίσης.