Εθελοντική βοήθεια στο στήσιμο των εκθέσεων του διαγωνισμού φωτογραφίας ”Photometria 2015” στα Ιωάννινα!

2... 2. 2.