Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου σε οδηγούς και πεζούς με στόχο την πολιτισμένη και ορθή συμπεριφορά στις διαβάσεις της πόλης. ( χορηγία εκτύπωσης φυλλαδίου: ”Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου” ). (2015)

11403182_825920537488399_1418435594579975497_n 11406882_825920474155072_2811942900633455552_n Γ Δ Ε