Εθελοντική αιμοδοσία και στήριξη της ημέρας αιμοδοσίας 2015, της Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φ.Ο.Ε.Α.) ( 2015)

1     . 1   . 1 . 1. 1