Φροντίζουμε τα μνημεία της πόλης μας!

Φροντίζουμε τα μνημεία της πόλης μας!

   Φροντίζουμε το ”Βελή Τζαμί”. Απομάκρυνση των σκουπιδιών, των άχρηστων παρατημένων υλικών – βασικός εσωτερικός καθαρισμός ενός μνημείου της πόλης το οποίο είναι κρίμα να μη χρησιμοποιείται από τους πολίτες της. (2011)

 vel                                                                                                         167785_10150147306471449_4931395_n 168409_10150147306721449_8233526_n 168659_10150147306336449_5420151_n 168945_498683503298_7275270_n 169017_189614904392968_1165470_n 169031_189614091059716_2131702_n 179871_10150147311141449_2902322_n 179885_10150147306626449_6440269_n 180104_10150147306001449_891442_n 180445_189613584393100_3879171_n 180628_189613151059810_7063266_n 180817_10150150779486449_7221179_n 180834_189615544392904_3035220_n 180893_498683393298_5479767_n 180959_189614407726351_4898529_n 181647_10150147310211449_2808027_n 181689_189615824392876_6696749_n 181744_189613904393068_3012440_n 182440_498683193298_388890_n 182829_189614661059659_5641072_n 380612_493682263978690_1684168132_n